အစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားျခင္း

2009- ခုႏွစ္ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္အသင္း၀င္မ်ားစုံညီအစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသားဒုကၡသည္မ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၏2009/2010 ခုႏွစ္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္အသင္း၀င္မ်ားစုံညီအစည္းအေ၀းအားေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း
က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္အသင္း၀င္မ်ားအားလုံးမပ်က္မကြက္(မပ်က္မကြက္)တက္ ေရာက္ၾကပါရန္ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
က်င္းပမည္ေန့ရက္။ ။ 2009 – 11- 22 ( SUNDAY)
က်င္းပမည္အခ်ိန္ ။ ။ 17; 30 မွ ၂21; 00 ထိ
က်င္းပမည္ေနရာ ။ ။ IKEBUKURO, ECO TOSHIMAPLAZA ( 8.F)
TOSHIMA- KU ( KUMIN CENTER အနီး )
အစည္းေ၀းတက္ေရာက္ရန္အခက္အခဲရွိပါကေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို့ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
080-6569-2352, 080-3608-4001, 080-3474-3411,
080-6520-7411 080-5506-2727, 080-4068-6202,
080-3361-9130, 090-7178-3662 090-2486-2897

2009သီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ္


၂၀၀၉ခုႏစ္ျမန္မာ.ရိုးရာသီတငး္ကၽြတ္ပြဲေတာ္ကိုTOKYO OYAMAတြင္၄.၁၀.၂၀၀၉ျပဳလုပ္က်င္းပရာ
B.R.S.Aအသင္းမွပူးေပါငး္ပါ၀င္ရန္ပံုေငြရွာေစ်းေရာင္းလွဳပ္ရွားမွဳ။
အင္တိုက္အားတိုက္ပါ၀င္ကူညီခဲ.သူမ်ားအားအထူးေက်းဇူးတင္ပါေႀကာင္းBRSAအသင္းမွ ပါ၀င္လွုပ္ရွားမွဳ23.10.2009ရက္ေန.SHINAGAWAျမန္မာသံရုံး(အခြန္ရုံး)ေရွ.ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ႏူိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား
မ်ားအားလံုးခၽြင္းခ်က္မရွိအျမန္ဆံုးျပန္လည္လႊတ္ေပးေရးအတြက္ဆႏၵျပရာတြင္B.R.S.Aအသင္းမွပါ၀င္လွဳပ္ရွား
ခဲ့မွဳပံု


16.10.2009ရက္ေန.shibuya U.N ရုံးေရွ.ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ႏူိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားခၽြင္းခ်က္
မရွိအျမန္ဆံုးျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္ဆႏၵျပရာတြင္B.R.S.Aအသင္းမွပါ၀င္လွဳပ္ရွားမွဳပံု
11.10.2009ရက္ေန.ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ႏူိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားခၽြင္းခ်က္မရွိအျမန္ဆံုးျပန္လည္
လႊတ္ေပးေရးအတြက္minami otsuka ပန္းျခံမွhigashi ikebukuro ပန္းျခံအထိခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲြတြင္
B.R.S.Aအသင္းမွပါ၀င္လွဳပ္ရွားမွဳပံု


2.10.2009ရက္ေန.shinagawaျမန္မာစစ္အခြန္ရုံးေရွ.တြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ႏူိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား
မ်ားအားခၽြင္းခ်က္မရွိအျမန္ဆံုးျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္ဆႏၵျပလွဳပ္ရွားမွဳတြင္B.R.S.Aအသင္းမွပါ၀င္လွဳပ္ရွားမွဳပံု
27.9.2009ေန.SHIBUYA U.Nရံုးေရွ.ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး(၂)ႏွစ္ျပည္.ႏွင့္၀်ပန္ႏူိင္ငံသား
သတင္းေထာက္NAKAI KENJI SANျမန္မာႏိူင္ငံတြင္စစ္အစိုးရ၏စစ္ေခြးမ်ားလုပ္ႀကံခံရမွဳ
(၂)ႏွစ္ျပည္.၀မ္းနည္းေႀကကြဲျခင္းအထိမ္းအမွတ္ဆုေတင္းေမတၱာျပဳပြဲအခမ္းအနားတြင္
B.R.S.Aအသင္းဥကၠဌမွ၀မ္းနည္းစကားေျပာႀကားခဲ့ပံုႏွင့္အသငး္သားမ်ားပါ၀င္လွုဳပ္ရွားခဲ့မွဳပံု
18.9.2009ေန.shinagawaအခြန္ရုံးေရွ့တြင္ျပဳလုပ္ေသာစစ္အာဏာသိမ္း(၂၁)ႏွစ္ျပည္.အား
ဆန္.က်င္ဆႏၵျပရာတြင္B.R.S.Aအသင္းမွပါ၀င္လွဳပ္ရွားမွဳ


23.8.2009ေန.ebisuမွyoryogiပန္းျခံအထိခ်ီတက္ေသာအျဖူေရာင္လွဳပ္ရွားမွဳတြင္B.R.S.A
မွပါ၀င္လွဳပ္ရွားမွဳBRSAအသင္းမွ ပါ၀င္လွုပ္ရွားမွဳ
BRSAအသင္းမွ ပါ၀င္လွုပ္ရွားမွဳ
BRSAအသင္းမွ ပါ၀င္လွုပ္ရွားမွဳ
BRSAအသင္းမွ ပါ၀င္လွုပ္ရွားမွဳ

B.R.S.A၏ဒီမိုကေရစီအေရးပါဂင္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား
ခီတက္လွုပ္ရွားမွဳမ်ား

၂၃.၉.၂၀၀၉ေန.တြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားမတရားျပစ္ဒါဏ္ခ်မွတ္မွဳအားကန္.ကြက္သည္.
အျဖူေရာင္လွဳပ္ရွားမွဳတြင္ပါ၀င္ပံု


၉လပိုင္းခရီး


္္္္္္္
9-8-2009 ေန.တြင္၈၈၈၈(၂၁)ႏစ္ျပည္.အထိ္မ္းအမွတ္B.R.S.Aအသင္းမွnihonjiဘုရားတြင္
ဆုေတာင္းေမတၱာျပဳလုပ္ပြဲပံုႏွင္.ပင္လယ္ခရီးသြားမွတ္တမ္းပံုမ်ား