အစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားျခင္း

2009- ခုႏွစ္ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္အသင္း၀င္မ်ားစုံညီအစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသားဒုကၡသည္မ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၏2009/2010 ခုႏွစ္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္အသင္း၀င္မ်ားစုံညီအစည္းအေ၀းအားေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း
က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္အသင္း၀င္မ်ားအားလုံးမပ်က္မကြက္(မပ်က္မကြက္)တက္ ေရာက္ၾကပါရန္ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
က်င္းပမည္ေန့ရက္။ ။ 2009 – 11- 22 ( SUNDAY)
က်င္းပမည္အခ်ိန္ ။ ။ 17; 30 မွ ၂21; 00 ထိ
က်င္းပမည္ေနရာ ။ ။ IKEBUKURO, ECO TOSHIMAPLAZA ( 8.F)
TOSHIMA- KU ( KUMIN CENTER အနီး )
အစည္းေ၀းတက္ေရာက္ရန္အခက္အခဲရွိပါကေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို့ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းေပးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
080-6569-2352, 080-3608-4001, 080-3474-3411,
080-6520-7411 080-5506-2727, 080-4068-6202,
080-3361-9130, 090-7178-3662 090-2486-2897